Coachningsprogrammet Konsthantverkscentrum, Kristina Skantze

Kristina Skantze

Kristina Skantze

Ny omgång av coachningsprogrammet

Coachningsprogrammet är en förmån som innebär att medlemmar kan ansöka via Open Call om att få vägledning av en erfaren kollega och på så sätt stärka sin yrkesroll som konsthantverkare. I ansökningen finns möjlighet atsjälv föreslå önskad coach och bägge parter arvoderas. I juni startade en andra omgång av upp med sex deltagare från hela landet. Coachningsprogrammet pågår mellan juni – december 2022 och består av sex träffar, utöver uppstart- och avslutningsträff.

    Coachningsprogrammet genomförs med stöd av Kulturrådet och kan endast sökas av den som är medlem i Konsthantverkscentrum.