Foto från Maja Michaelsdotter Eriksson på Misschiefs

Maja Michaelsdotter

Medlemmar visar verk för konstföreningar i hela landet

Under hösten 2021 initierade Konsthantverkscentrum ett nytt samarbetsprojekt tillsammans med Riksförbundet Sveriges Konstföreningar. Tillsammans erbjuder vi en ny digital kontaktyta mellan konsthantverkare och konstföreningar runt om i hela Sverige.

I december 2021 var det premiär för Digital Portfoliovisning, en medlemsförmån där medlemmar i Konsthantverkscentrum tillsammans med Sveriges Konstföreningar presenterade sina respektive verksamheter i ett koncentrerat format, via Zoom. Sveriges Konstföreningar bjöd in alla sina medlemsföreningar som fick inspiration och kunskap om konsthantverk, direkt från utövare. Och medverkande medlemmar erhöll information om hur konstföreningar arbetar, hur inköp går till och vad olika föreningar kan erbjuda, till exempel i form av utställningsyta och lokaler. En win-win situation helt enkelt.

Digitala portfoliovisningar framöver

Målet med satsningen är att konsthantverkare och konstföreningar ska kunna hitta varandra för att inleda nya samarbeten, till exempel utställningsmöjligheter, arvoderade samtal, ateljébesök och eventuella inköp. I första omgången tillfrågades medlemmar i hela Sverige, och om intresset visar sig vara stort öppnar vi upp för att komplettera med regionala visningar. Tanken är att de digitala portfoliovisningarna ska bli ett återkommande arrangemang.

medlemmar i premiärvisningen

  • Maja Michaelsdotter Eriksson – textil
  • Kristine Larsson – glas
  • Mariana Silva Varela – textil
  • Åsa Elmstam – smycken
  • Masayoshi Oya – keramik
  • Eva Zethreus – keramik

Vill du också få chansen att visa upp ditt konstnärskap för konstföreningar? Bli medlem i Konsthantverkscentrum – Sveriges enda renodlade yrkesorganisation för konsthantverkare!

Maja Michaelsdotter presenterar sig via Zoom

MajaMichaelsdotter

Läs mer

Sveriges Konstföreningar
Medlemmar