Anna Hedström

Material & Inriktning
  • Pedagogiska uppdrag
  • Textil
Konstnärskap

Jag är utbildad vid Konstfack och arbetar huvudsakligen i textila material. Mina arbeten börjar oftast i frågeställningar om den samtid vi lever i. Vad innebär det att vara människa? Genom det textila materialet bearbetar jag mina tankar. Jag återkommer ofta till att vilja arbeta stort och skulpturalt. Ett parallellt spår inom mitt konstnärskap är att arbeta med kostym för scen.

Profilbild

Foto: Hajo Holtz