Carina Petersson

Material & Inriktning
  • Textil
Konstnärskap

Jag tvättar, kardar, spinner och färgar råull för att sedan väva textilier som bär på en historia. Ull kan berätta om levnadsvillkor för både människor och djur idag och tusentals år tillbaka i tiden. Den bär på - Det lilla livet och historien bakom.

Profilbild

Wool Inhabited · Foto: Carina Petersson