Evelina Björnqvist

Material & Inriktning
  • Keramik
  • Trä
Konstnärskap

Jag är möbelformgivare, trähantverkare och keramiker. Med materialen trä och keramik som bas undersöker jag i min konstnärliga praktik sensorisk interaktion, perception, kommunikation och symbolisk mening av vardagliga ting. Parallellt med mina materialbaserade processer utforskar jag existerande eller imaginära rumsliga kontexter vilka ibland fungerar som utgångspunkt och idégenerator, och ibland blir betydande först när jag fotograferar projektet.

Profilbild

Foto: Samuel Norlind