Gunilla Blomqvist

Material & Inriktning
  • Keramik
Konstnärskap

Jag är keramiker och har varit verksam sedan 70-talet. I mina verk använder jag mig främst av den japanska bränningstekniken raku som ger en rå, krackelerad yta. Verkstad har jag i keramikföreningen 1280 grader, i Lund. Jag är utbildad på bla. TBV s konstskola i Kristianstad, Ölands folkhögskola och Kärnans keramik i Helsingborg.

Profilbild

Foto: Jesper Berg