Jennifer Forsberg

Besöksadress
  • Eljaröd 1919
  • 27356 Brösarp
Kontakt
Material & Inriktning
  • Gestaltningsuppdrag
  • Keramik
Konstnärskap

Min konst har beskrivits som direkt och rå, poetisk och mångtydig. Jag behärskar flera keramiska tekniker och material och växlar mellan platsspecifika offentliga projekt och egna utställningar. Oavsett kontext ägnas materialets fysiska aspekt stor omsorg, välkända former och attribut återkommer i skiftande skepnader. Parallellt med mitt intresse för keramikens materiella egenskaper bär verken alltid en narrativ dimension.

Profilbild

Foto: Gert Germeraad