Klara Gardtman

Material & Inriktning
  • Textil
Konstnärskap

Genom skulptur och installation med fokus på materialitet, produktionella kretslopp, kollage och väv, utforskar jag en uppmärksamhet på skönhet hos det vardagliga, det triviala och det repetitiva. Som ett verktyg, formar jag därför mitt arbete kring tre motsatsförhållanden: vakenhet mot distraktion, beständighet mot föränderlighet och relaterbarhet mot mystik.

Profilbild

Foto: Matilda Svensk