Lisa Juntunen Roos

Material & Inriktning
  • Gestaltningsuppdrag
  • Pedagogiska uppdrag
  • Textil
Konstnärskap

Min praktik tar avstamp i den textila hantverkstraditionens rötter. Jag rör mig i gråzonen mellan slöjd, hantverk och konstnärlig forskning och gestaltning. Jag väver om vävning och konsthantverkar om konsthantverk i min praktik där ämne och metod ofta är tätt sammanflätade.

Profilbild

Jos Saisin Valita · Foto: Erik Jersenius