Mia Hultgren

Material & Inriktning
  • Gestaltningsuppdrag
  • Pedagogiska uppdrag
  • Textil
Återförsäljare
Konstnärskap

Mia Hultgren är textilkonstnär baserad i Malmö. Hon är utbildad vid Royal College of Art och Det Kongelige Akademi. Hennes arbetsprocess är hands-on, med materialet i fokus. Kärnan i hennes arbete och största intresse som konstnär ligger i det experimentella. Hon arbetar med material, färg, form och textur samt olika tekniker på ett undersökande sätt för att skapa något som inte bara är visuellt tilltalande utan även taktilt och överraskande.

Profilbild

Foto: Mia Hultgren