Micael de Leeuw

Material & Inriktning
  • Gestaltningsuppdrag
  • Textil
Konstnärskap

Micael de Leeuw, f. 1997, Stockholm. Är främst en textilkonstnär som även arbetar med videoinstallationer och text. Under studierna på Idun Lovèn konstskola (2017-2019) handlade det dock uteslutande om måleri. Under åren på Konstfack började han kombinera måleriet med olika tekniker inom det textila fältet. Målningarna lämnade den statiska ytan, bearbetades tredimensionell och gick igenom en rad olika anpassningar fysiskt såväl som digitalt.

Profilbild

Foto: Micael de Leeuw