Sophia Wallgren

Besöksadress
  • Ola Hanssonsgatan 1
  • 112 52 Stockholm
Kontakt
Material & Inriktning
  • Keramik
  • Pedagogiska uppdrag
Återförsäljare
Konstnärskap

Jag är keramiker och jobbar främst med ringling och tumning, tekniker som uppmanar till variation. Ofta leker jag med funktion i mina objekt och strävar efter både balans och oregelbundenhet. Att lyfta det unika är viktigt, jag gör aldrig exakt samma sak två gånger. Min keramiska utbildning har jag från Nyckelviksskolan men jag är även utbildad lärare i bild och design med examen från Konstfack.

Profilbild

Foto: Sophia Wallgren