Sophie Toresson

Material & Inriktning
  • Textil
Konstnärskap

I min materialorienterade praktik fungerar den vävande processen som utgångspunkt i mina arbeten. Under utbildningen på HDK har jag framförallt intresserat mig för vävtekniken dubbelväv där jag på olika sätt i undersökande projekt experimenterat med tekniken. Återkommande teman berör ofta anknytning till textila material och vardagliga textilier med associationer till textila bruksföremål.

Profilbild

Foto: Sophie Toresson