Open Call våren 2023

Ansök till utställning på tema "Spots"

Nu kan medlemmar i Konsthantverkscentrum ansöka om att delta i femte omgången av 7 x konsthantverk, som denna gång gäller en grupputställning på temat "Spots". Utställningsserien arrangeras av Konsthantverkscentrum i samarbete med Form/Design Center i Malmö. Deadline för ansökan är 12 februari 2023

7 x konsthantverk arrangeras av Konsthantverkscentrum i samarbete med Form/Design Center i Malmö, och totalt kommer sju utställningar att arrangeras, såväl solo- som grupputställningar.

Syftet är att uppmärksamma konsthantverket som en egen konstnärlig disciplin, sprida kunskap och stärka visningsmöjligheterna för konsthantverk i Skåne.

Denna gång gäller utlysningen en grupputställning på tema ”Spots”. Deadline för ansökan är 12 februari.

Tema, kriterier och utställningsersättning

Det engelska ordet SPOTS har flera betydelser: fläckar, prickar, punkter, smuts, märken och det kan också betyda platser, områden, scener och situationer. Utställningstemat bjuder in till en bredd av tolkningar, med utrymme för såväl noggrant uträknade system och strukturer som avvikelser och oplanerade resultat.

Konsthantverkscentrum gör i samråd med Form/Design Center ett urval av de ansökningar som kommer in. Bedömningen grundar sig på konstnärlig och teknisk kvalitet och motivering kring tematiken. Urvalsgruppen lägger också vikt vid att verken kan bidra till en gestaltande helhet i sammanhanget. Besked om eventuell medverkan kommer senast vecka 8.

Utställningsersättning utgår per gällande tariff. Transportkostnader regleras enligt avtal med Form/Design Center. De utställda verken bör vara till salu (men är inte ett krav) och inkludera 30% i kommission.

Hur gör jag för att delta i 7 x konsthantverk?

För att ansöka till vårens omgång av utställningsserien 7 x konsthantverk eller ta del av andra förmåner krävs att du är medlem i Konsthantverkscentrum.