The Vessel • The Outermost Layer

The Vessel • The Outermost Layer

The Outermost Layer

The Vessel är ett digitalt magasin för konsthantverk som produceras av Norwegian Crafts. Femte utgåvan är editerad av Agnieszka Knap och Camilla Luihn och innehållsfokus ligger denna gång på metall- och smyckekonst.

Senaste numret av online-magasinet The Vessel lanserades under Munich Jewellery Week 2023 och har titeln The Outermost Layer. Utgåvan är editerad av Agnieszka Knap och Camilla Luihn, smyckekonstnärer och pedagoger, och visar ett urval av tankeväckande texter om komplexiteten kring skapandet av smycken och metallkonst.

Agnieszka Knap och Camilla Luihn fick genom ett Open Call-förfarande uppdraget att skapa göra nummer 5 av The Vessel. För att skapa innehåll bjöd duon in konststudenter, konstnärer, akademiker, kuratorer och författare från hantverksfältet för att bidra med texter.

De sju utvalda artiklarna visar på smyckets kommunikativa kraft och hur ett objekt kan visa på förtryck, underordning eller protest. De olika texterna ger en bred insikt i de många konnotationer som smyckekonst, utsmyckning och metallkonst kan förmedla – från andra världskrigets id-brickor till vigselringar, kroppsavgjutningar och ädelstenar som bokstavligen är tillverkade av svett och tårar.

"

Vi fick in så många och omfattande textidéer att vi kunde ha gjort tio utgåvor av The Vessel med fullt fokus på metall och smyckekonst, säger Agnieszka Knap