Konsten att delta logo. Kulturarbetare med olika bakgrund får möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter för ett ömsesidigt utbyte

Konsten att delta

Konsten att Delta Konsten att delta är en portal för att skapa nya nätverk och nya möjligheter. Det fungerar som ett ömsesidigt kollegialt projekt som

Läs mer »
To Perform Body 2023

To Perform Body 2023

To Perform Body 2023 Vilken roll spelar materialet? På vilket sätt förhåller sig materialet till kroppen och kroppen till materialet? Den 30 mars går To

Läs mer »

Internationellt • 2023

Vad händer i konsthantverksvärlden internationellt 2023? Här listar vi några av de mässor och evenemang som kan vara relevant för konsthantverkare att besöka, eller delta

Läs mer »
Centrumbildningarna, Erika Kristofferson Bredberg blåser glas

Centrumbildningarna

Centrumbildningarna Konsthantverkscentrum är en av tretton centrumbildningar som finns för att stärka det fria, professionella kulturlivet genom att förmedla kultur och genom att skapa nya

Läs mer »
Konsthantverksblioteket, Konsthantverkscentrum

Konsthantverksbiblioteket

Konsthantverksbiblioteket För att ytterligare stärka Konsthantverkscentrum som kunskapsbank kommer vårt bibliotek göras tillgängligt i samband med att föreningen Gustavsbergs Konsthall lånar ut sitt referensbibliotek till

Läs mer »

Homo Faber Guide

Nå en internationell marknad Konsthantverkscentrum är samarbetspartner med den Schweiziska organisationen Michelangelo Foundation, som verkar för att stärka, bevara och stötta specialiserade hantverk i Europa

Läs mer »
Curating Craft 2023